Skoči na glavno vsebino

Zakon o Osnovni šoli določa, da šole v šolskem letu 2014/15 ponudijo učencem neobvezne izbirne predmete. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Za učence od 4. do 6. razreda se bo v bodoče lahko izvajal pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Za učence od 7. do 9. razreda pa se bo izvajal kot neobvezni izbirni predmet pouk drugega tujega jezika.

Pouk navedenih neobveznih izbirnih predmetov  se bo začel izvajati postopoma, in sicer:

  • za učence 4. in 7. razreda v šolskem letu 2014/15,
  • za učence 5. in 8. razreda v šolskem letu 2015/16 in
  • za učence 6. in 9. razreda v šolskem letu 2016/17.

Prvi tuji jezik se bo kot neobvezni izbirni predmet začel izvajati za učence 1. razreda v šolskem letu 2015/16.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena je zapisana v spričevalu.  Zakon o Osnovni šoli določa, da si učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. S tem je določena zgornja meja, ki je učenec ne more preseči.  Učenec izbere samo en neobvezni izbirni predmet ali pa nobenega (drugi tuji jezik 2 uri/teden, ostali predmeti 1 uro/teden).

Na naši šoli se bo v naslednjem šolskem letu (2014/15) izvajal drugi tuj jezik – NEMŠČINA za učence 4. in 7. razreda.

 

(Število obiskov: 76)
Dostopnost