Spoštovani starši,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Strokovni delavci naše šole so se na pouk na daljavo poglobljeno pripravili, seveda pa bo pri najmlajših učencih potrebna pomoč odrasle osebe oz. osebe, ki bo otroku lahko pomagala pri dostopanju do vsebin v MS Teams (urnik videokonferenc).

Posredujemo vam tudi informacijo, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odloči o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate starši obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

Vsem deležnikom pouka na daljavo želim, da bi prihodnji teden pričeli delovno, optimistično in zavzeto! Predvsem pa vsem želim veliko zdravja!

 

Janja Habe, ravnateljica

(Število obiskov: 138)
Dostopnost