Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ vas obveščamo, da bo v času morebitnega pouka na daljavo za učence zagotovljen brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem ali dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Svojo prijavo na topli obrok lahko do jutri do 12. ure posredujete šolski svetovalni delavki na e-naslov urska.taljat-barbic@guest.arnes.si. Šola za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Glede lokacije prevzema obroka boste obveščeni naknadno.

Ne glede na prijave na tople obroke iz prejšnjega tedna se morate tokrat prijaviti še enkrat, če želite obroke prejemati.

(Število obiskov: 141)
Dostopnost