Skoči na glavno vsebino

Šolska mediacija

Pogosto ne moremo izbrati konfliktov, v katerih se bomo znašli, vedno pa lahko izbiramo, kako se bomo nanje odzvali. (Marko Iršič)

V naše vzgojno delo smo kot preventivno dejavnost vključili šolsko mediacijo. Mediacija je proces, v katerem mediator (tretja nevtralna oseba) pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve. Proces mediacije omogoča, da se osebi pogovorita, ugotovita točke njunega spora, izrazita svoja mnenja, ideje, težave in si izmenjata stališča ter na podlagi izraženih interesov poskušata najti rešitev, s katero sta zadovoljna oba. Mediacija lahko pripomore k izboljšanju medosebnih odnosov na šoli, pozitivni komunikaciji, prevzemanju odgovornosti za reševanje svojih konfliktov, aktivnemu poslušanju …

Na šoli poteka tudi vrstniška mediacija, ki je način reševanja konfliktov med sprtimi učenci ob pomoči usposobljenih vrstnikov – mediatorjev. Vrstniška mediacija pozitivno vpliva na šolsko klimo. Največja prednost pa je gotovo to, da naučimo otroke in mladostnike reševati konflikte in jim pomagamo sprevideti, da konflikti niso le nevarnost, povezana z neprijetnimi čustvi, ampak tudi priložnost za nove izkušnje, znanje in rast.

Naši vrstniški mediatorji (Veronika, Anej, Aljaž, Žana in Maruša) so posneli tudi simpatičen video o šolski mediaciji.

Dostopnost