Drugi rok popravnih izpitov

Za učence 7. in 8. razreda, ki imajo popravne izpite, bo v avgustu organiziran 2. rok popravnih izpitov: ANGLEŠČINA, ponedeljek, 23. 8. 2021, ob 10.00 (pisni del) in 11.30 (ustni del)MATEMATIKA, sreda, 25. 8. 2021, ob 8.00 (pisni del) in 9.30 (ustni del)...

Popravni izpiti za sedmošolce in osmošolce

Za učence 7. in 8. razreda, ki imajo popravne izpite, bosta organizirana dva roka popravnih izpitov. Termini prvega roka so: TJA, sreda, 30. 6. 2021, ob 10.00 (pisni del) in 11.30 (ustni del)MAT, petek, 2. 7. 2021, ob 10.00 (pisni del) in 11.30 (ustni del) Prijavnico...

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

Spoštovani! Osnovna šola Spodnja Idrija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji. Predmet prodaje je rabljena premična kuhinjska oprema, ki je šola ne potrebuje več. Ponudbe pričakujemo na e-naslov janja.habe@guest.arnes.si do vključno 20 dni od dneva...

Slabemu počutju sem kos

Pomembno je, da mladostniki skrbijo za dobro počutje vsak dan ter nekaj časa namenijo sprostitvi in prijetnim aktivnostim. Pri tem so na nekatere vidike lahko pozorni tudi starši in so mladim v oporo v težjih trenutkih. Kvalitetni medosebni odnosi s...
Dostopnost