Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

Naša šola tudi v tem šolskem letu sodeluje v evropskem projektu Zdrava šola.

V projektu sodelujejo učenci in učenke od prvega do devetega razreda ter njihovi učitelji in šolsko osebje.

zdrava sola

Cilji Evropske mreže zdravih šol:

Pri našem delu sledimo dvanajstim ciljem zdravih šol:

1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
5. Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbimo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
12. Vzpostavljamo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Dostopnost