Nacionalno preverjanje znanja

DOSTOP DO OVREDNOTENIH PREIZKUSOV IN DOSEŽKOV ZA UČENCE IN STARŠE

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer od 1. do 3. junija 2021 za učence 9. razreda in od 7. do 9. junija 2021 za učence 6. razreda. Spletna stran bo dostopna od 8. ure zjutraj prvega dne do 20. ure zvečer zadnjega dne vpogledov.

 

NPZ 2020/21

Šestošolci in devetošolci naše šole bodo letos opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz matematike, slovenskega jezika in angleškega jezika in sicer:

4. maja iz SLOVENSKEGA JEZIKA,

6. maja iz MATEMATIKE in

10. maja iz ANGLEŠKEGA JEZIKA.

Dodatne informacije lahko poiščete na naslovu:

https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

Na https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/   pa so na razpolago preizkusi prejšnjih let z rešitvami.

PILOTNO E – TESTIRANJE ( NPZ ) ZA 6. IN 9. RAZRED

  1. NAMEN: Učence seznaniti s programom Assessment Master, s katerim bodo reševali  NPZ v primeru šolanja      

                 na daljavo.

  1. ČAS IZVEDBE:

9. a

6. b

6. a

23. 3. 2021

25. 3. 2021

25. 3. 2021

1. in 2. šolska ura

1. in 2. šolska ura

4. in 5. šolska ura

  1. POTEK:
  • Razdelitev šifer učencem.
  • Seznanitev s programom.
  • Reševanje e–testa.
  1. OSTALO:
  • Video navodila so dostopna na povezavi ric.si in si jih lahko večkrat pogledate.
  • E-test lahko rešujete tudi popoldne, in sicer na isti dan, kot ga boste reševali v šoli, in sicer od 15.30 dalje. E-test najdete na strani ric.si. Za vstop v program potrebujete svojo šifro in geslo.

E-test za reševanje doma vsebuje tudi nalogo slušnega razumevanja pri tujem jeziku, ne vsebuje pa kratkega vprašalnika na koncu.

  • V primeru nejasnosti se obrnete na učiteljico Andrejo Jereb do 26. 3. 2021, do 7.40.

Dostopnost