Obvestilo učencem 5. razreda in staršem za šolo v naravi v Savudriji septembra 2019. (.pdf)