Karierna orientacija

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

FEBRUAR

  1. in 13. 2. 2021: INFORMATIVNI DNEVI

MAREC

do 4. 3. 2021: PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI

med 11. 3. in 21. 3. 2021: OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNIH NADARJENOSTI

APRIL

do 2. 4. 2021: PRIJAVA ZA VPIS V SREDJE ŠOLE

  1. 4. 2021: JAVNA OBJAVA STANJA PRIJAV

do 22. 4. 2021: PRENOSI PRIJAV NA DRUGO SREDNJO ŠOLO

MAJ

do 27. 5. 2021: OBVEŠČANJE O OMEJITVAH VPISA

JUNIJ:

od 16. 6. in 21. 6. 2021: VPIS V SREDNJE ŠOLE

AKTUALNE INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

  • Prijava za vpis v srednjo šolo
  • Prijava za dijaški dom
  • Izjava za prenos prijave 
  • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo (.pdf)
  • Tabela za izračun točk (.xlsx)

PROGRAMI SREDNJE ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

  • Programi srednješolskega izobraževanja in možnosti nadaljevanja (.pdf)
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati s POKLICNO MATURO in predmetom iz splošne mature
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati SAMO s SPLOŠNO MATURO

ŠTIPENDIRANJE

KAM PO OSNOVNI ŠOLI

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Učenci spoznavajo različne poklice ter dejavnike poklicne odločitve. Seznanijo se z različnimi srednješolskimi programi in možnostmi nadaljevanja šolanja. Pridobijo informacije o samem poteku vpisa, posebnih pogojih za vpis, merilih za izbiro, dijaških domovih, štipendijah,… Sprotne informacije o vpisu, dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih in drugih aktivnostih so učencem 9. razredov tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski, internetni strani in pisni obliki. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z možnostmi v izobraževanju in svetu dela.

DRUGE POVEZAVE

Dostopnost