Skoči na glavno vsebino

Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Maja Božič   1. a
Dominika J. Skrt   2. a
Ingrid Erjavec   3. a
Erika Kovač   4. a
Vida M. Peternel   5. a
Irma Š. Koštrica   5. b
Andreja Tušar   6. a, MAT
Ana S. Božič   6. b, TJA, KGU
Vanda Trošt   7. a, SLJ, knjižničarka
Janja Grošelj   7. b, ŠPO, PB
Nataša Hvala   8. a, SLJ
Urška L. Ubajiogu   9. a, TJA, NI3
Darja Červ   9. b, TIT, FIZ, OGL, NTE 
Marina Bizjak   GUM, pevski zbor
Andrej Bončina   GEO, ZGO
Alenka Čopič   drugi učitelj v 1. a, JV, PB
Marko Fink   ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Eva G. Koler   DSP
Andreja Jereb   MAT, pomočnica ravnateljice
Tanja Košir   TJA, N1A, PB, TJA Ledine, PZ Ledine, PB Ledine
Snežana Kragelj   šolska svetovalna služba
Ana Menard   DSP
Mateja M. Poljanšek   DSP
Daša Rupnik   DKE, PB, LS II, LS III, LUM
Irma Sedej   NRA, MME, ROM, UBE, PB, računalničarka
Špela Virag   PB
Mojca M. Vnuk   LUM
Damjana Vončina   NAR, KEM, BIO, organizator šolske prehrane
Tina Zadnik   GOS, SPH, NPH, PB, laborant
Radko Vehar   1., 2. r. Ledine
Tjaša Gnezda   3., 4. r. Ledine
Petra K. Stržinar   5. r. Ledine, JV
Ivica Šemrov   Drugi učitelj v 1., 2. r. Ledine
Maja Vegelj   3., 4., 5. r. Ledine, JV, NŠP, knjižničarka
Nika Tušar   PB Ledine
     

Dostopnost