Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Tanja Čuk 1. a
Romana Filipič 2. a
Lali Vehar 3. a
Ingrid Erjavec 3. b
Andreja Filipič 4. a
Erika Kovač 4. b
Irma Štravs Koštrica 5. a
Ana Sever Božič 7. a, TJA, KGU
Marko Fink 7. b, ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Darja Červ 6. b, TIT, FIZ, GOS, OGL, NTE
Jasna Škerget 9. a, ZGO, GEO, DKE
Nataša Hvala SLJ
Alenka Čopič drugi učitelj v 1. r., JV, PB
Janja Grošelj 8. a, ŠPO, PB
Andreja Jereb MAT
Eva Mužina KEM, BIO, NAR, POK, pevski zbor
Urška Lahajnar Ubajiogu 6. a, TJA, NI1, NI3, TJA Ledine, JV Ledine
Vida Makuc Peternel GUM, SPO, organizator šolske prehrane
Marina Bizjak GUM, pevski zbor
Tanja Košir TJA, N1A, TJA Ledine, PB
Irma Sedej UBE, MME, ROM, NRA, PB, računalničar
Vanda Trošt SLJ, knjižničarka
Andreja Tušar MAT, PB
Virag Špela PB
Mojca M. Vnuk LUM
Urška Taljat Barbič šolska svetovalna služba, DSP
Mateja Mlinar Poljanšek DSP, DSP Ledine
Urša Mulej DSP, DSP Ledine, JV Ledine
Ana Miholić DSP
Tina Uršič DSP, PB
Mangala Serčič DSP
Radko Vehar 1. 2. r. Ledine, JV Ledine
Maja Vegelj 3., 4., 5. r. Ledine, JV, pevski zbor, knjižnica Ledine
Ivica Šemrov 1., 2. r. Ledine
Petra Krmelj 3., 4., 5. r., PB Ledine

Dostopnost