Pomoč v času izobraževanja na daljavo

Spoštovani starši in učenci,

glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč.

Starši in učenci se lahko ob morebitnih stiskah obrnete na:
– razrednika,
– posameznega učitelja,
– svetovalno delavko (urska.taljat-barbic@guest.arnes.si).

V kriznih obdobjih, kar aktualna epidemija zagotovo je, pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti. Zato je NIJZ pripravil zbirnik strokovnjakov in ukrepov pomoči: https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne

Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov.

Med njimi posebej izpostavljajo:
• enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.
• TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro,
• svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro,
• terapevte Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure,
• klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in
• zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od
9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za
nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

Skrb za zdravje telesa in duha je v teh časih še kako pomembna. Posvetimo čas stvarem, ki nas razveseljujejo, pojdimo v naravo, se zdravo prehranjujmo in skušajmo preusmeriti misli na lepe stvari.

Ostanimo zdravi!

Urška Taljat Barbič, šolska svet. delavka

Od 9. 11. 2020 dalje pouk na daljavo za vse učence

Spoštovani starši,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Strokovni delavci naše šole so se na pouk na daljavo poglobljeno pripravili, seveda pa bo pri najmlajših učencih potrebna pomoč odrasle osebe oz. osebe, ki bo otroku lahko pomagala pri dostopanju do vsebin v MS Teams (urnik videokonferenc).

Posredujemo vam tudi informacijo, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odloči o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate starši obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

Vsem deležnikom pouka na daljavo želim, da bi prihodnji teden pričeli delovno, optimistično in zavzeto! Predvsem pa vsem želim veliko zdravja!

 

Janja Habe, ravnateljica

Brezplačni topli obrok za učence

Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ vas obveščamo, da bo v času morebitnega pouka na daljavo za učence zagotovljen brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem ali dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Svojo prijavo na topli obrok lahko do jutri do 12. ure posredujete šolski svetovalni delavki na e-naslov urska.taljat-barbic@guest.arnes.si. Šola za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Glede lokacije prevzema obroka boste obveščeni naknadno.

Ne glede na prijave na tople obroke iz prejšnjega tedna se morate tokrat prijaviti še enkrat, če želite obroke prejemati.

Adventni koledar

Adventni koledar

Gozdni detektivi smo v mesecu decembru pripravili prav poseben adventni koledar. Od 1. do 24. decembra se bodo na koledarju vsak dan odprle kratke naloge, kot so mini kvizi, prismojene uganke, zagonetni rebusi in praktične aktivnosti, s katerimi bomo raziskovali skrivnosti decembra in spoznavali čar zime.

več…

Mednarodni dan strpnosti

Mednarodni dan strpnosti

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 1995. več…

Jesenovanje

Jesenovanje

V petek, 23. oktobra, smo učiteljice podaljšanega bivanja za vse otroke pripravile “jesenovanje” in tako poskrbele za ustvarjalen uvod v jesenske počitnice.

več…

Prijazni do okolja

Prijazni do okolja

Vabimo vas, da si ogledate kratek video, ki ga je ekipa Prijazni do okolja posnela skupaj z eko predstavniki OŠ Spodnja Idrija in rešite vprašalnik o modi na povezavi Vprašalnik – moda – Prijazni do okolja. Z vprašalnikom lahko ocenite vaše navade na področju mode. Poskušajte zbrati več kot 35 točk in se boriti za naziv Okolju prijazno gospodinjstvo. Navodila za sodelovanje si lahko preberete na povezavi Kako postanemo okolju prijazno gospodinjstvo? – Prijazni do okolja.

Razstava gob

Razstava gob

Učenci 4. in 5. razredov so v sklopu interesne dejavnosti Gozdni detektivi spoznavali jesenske gobe. Ugotavljali so, katere so užitne in katerih se morajo posebej paziti. Nazadnje pa so pripravili še razstavo, ki so jo pospremili z različnimi zanimivostmi o gobah. Razstavo so postavili na hodniku, kjer so si jo lahko ogledali še ostali učenci.

več…

Svetovni dan hrane

Svetovni dan hrane

Danes, 16. oktobra je svetovni dan hrane, ki ga pod okriljem Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo obeležujemo že 41 let.

več…

    eduroam    zdrava_sola      
Dostopnost