Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA

ŠOLSKA ULICA 9
5281 SPODNJA IDRIJA
Centralna šola

Ustanoviteljica šole in njene podružnice je Občina Idrija.

Ravnateljica: JANJA HABE
Pomočnica ravnateljice: ANDREJA JEREB

tajništvo – centrala: 05 37 74 700  tajnistvo@os-spidrija.si
šola – GSM: 051 386 252
ravnateljica: 05 37 74 703
zbornica: 05 37 74 704
kabinet RS: 05 37 74 705
računovodstvo: 05 37 74 707
kuhinja: 05 37 74 710
svetovalna služba: 05 37 74 708
knjižnica: 05 37 74 709 knjiznica@os-spidrija.si
računalničarka: 05 37 74 711 podpora@os-spidrija.si
fax: 05 37 74 701
davčna številka: SI10527397
transakcijski račun: SI 56 0110 0600 8338 434
e – mail: šola: ospidrijang@guest.arnes.si
ravnateljica: janja.habe@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.os-spidrija.si

Podružnica Ledine

Ledine 10
5281 Spodnja Idrija

Vodja podružnice Ledine: MAJA VEGELJ

telefon: 05 37 79 120
e – mail: osledine-osspidriple@guest.arnes.si
spletna stran: http://ledine.blog.arnes.si

Dostopnost