Skoči na glavno vsebino

Prijazni do okolja, lokalno z manj odpadkov

Glavni cilj operacije »Prijazni do okolja« je na območju občin Idrija, Logatec in Cerkno spodbuditi lokalno prebivalstvo in kmetovalce k postopnemu prestopu k trajnostnejšim oblikam poslovanja, potrošništva, mobilnosti ter odgovornejšega ravnanja z odpadki. V skladu s poročilom Mednarodnega foruma za podnebne spremembe, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, bosta naslednji dve desetletji odločilno vplivali na našo prihodnost. Z ustreznim izobraževanjem, aktiviranjem ranljivih skupin, prikazom in omogočanjem dobrih praks, se lahko naučimo delovati vzajemno, podpirati lokalne proizvajalce hrane in s tem prispevati k varovanju okolja, zdravja in dvigu kvalitete našega življenja. Omenjene aktivnosti bomo nadgradili z ozaveščanjem o pomembnosti varovanja okolja in v prakso prenesli ’’zero waste’’ hierarhijo.

Med glavne aktivnosti operacije “Prijazni do okolja” spadajo:

 1. Aktivnost “Mi in planet”, ki vključuje izpeljavo izobraževalnih delavnic v izobraževalnih institucijah in društvih. Pripravo video materialov, tiskovin, uporabo platforme, pripravo visoke grede. Aktivnost vključuje otroke, mladostnike in ostale v različne izzive na področju razvijanja naravi prijaznih navad;
 2. Prilagoditev izobraževalne platforme Moje spretnosti, ki bo nudila ustrezno podporo za informiranje otrok in lokalnega prebivalstva in bo hkrati omogočala sodelovanje otrok in njihovih staršev pri različnih aktivnostih in igrah;
 3. Postavitev polnilnice za točenje lokalnih, ekoloških živil in čistil ter mil. S tehnološko napredno polnilnico bomo potrošnikom omogočili nakupovanje okolju prijaznih izdelkov v embalažo za večkratno uporabo;
 4. Postavitev eko kotička in izmenjevalnice za zabojčke z lokalnimi prehrambenimi proizvodi, ki bo služil izmenjavi zabojčkov in informiranju o lokalnih proizvodih.
 5. Vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati projekta:

 1. Aktivacija ranljivih skupin in lokalnega prebivalstva na področju spoznavanja in aktivnega reševanja okoljskih problemov;
 2. Izobraževalna platforma, ki podpira, poenostavlja in poveča učinkovitost izpeljave okolju prijaznih aktivnosti;
 3. Polnilnica in eko kotiček bosta lokalnemu prebivalstvu ponudila konkretno alternativo slabim potrošniškim praksam in jim omogočila zmanjšati količino odpadne embalaže in izboljšala dostopnost lokalne hrane.

Cilji projekta: Z omenjenimi aktivnostmi nameravamo vzpostaviti učinkovit model ozaveščanja, vključevanja, povezovanja in spodbujanja lokalnega prebivalstva pri kupovanju lokalnih in ekoloških prehrambenih in čistilnih proizvodov, odgovornejšem ravnanju z odpadki in trajnejši mobilnosti. Model je zastavljen tako, da ga bo po zaključku mogoče prenesti tudi na druge lokalne skupnosti, šole ali organizacije.

Trajanje projekta:

 1. 11. 2019 – 31. 12. 2020

Partnerji v projektu:

 • NMC d.o.o. Logatec,
 • Moje spretnosti d.o.o.,
 • OŠ Spodnja Idrija,
 • Komunala Idrija d.o.o.,
 • Karate klub Kolektor Idrija
Oglejte si video o pomenu kupovanja lokalne in ekološke hrana, ki so ga posneli učenci OŠ Sp. Idrija in ekipa Prijazni do okolja. Prosimo vas, da s pomočjo vprašalnika na strani Prijazni do okolja preverite vaše navade na področju hrane. Vprašalnik je popolnoma anonimen, zato poskušajte odgovarjati čim bolj iskreno.
 
Povezava do VIDEA:
 
 
Povezava do VPRAŠALNIKA:
 
 
22. aprila je Dan Zemlje. Podarimo ji čistilno akcijo. 
Ob tem si lahko ogledaš film o odpadkih. 
 

Za vsebino je odgovorno podjetje Moje spretnosti d.o.o. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si/sl/).

Dostopnost