Načrtovane dejavnosti

1. Zdrava prehrana

 • Tradicionalen slovenski zajtrk
 • Shema šolskega sadja
 • Kotiček za jabolko
 • Spodbujanje pitja vode
 • Razvijanje odgovornega odnosa do hrane kot dobrine
 • Predavanje o zdravi prehrani za otroke-športnike za starše in učence v organizaciji Občine Idrija in Zdravstvenega doma
 • Športni dan z vodo in brez sladkih pijač
 • Priprava zdravih obrokov
 • Obeležitev svetovnih dni, povezanih z zdravim načinom prehranjevanja

2. Športne aktivnosti

 • Šolska športna tekmovanja
 • Plavalni tečaji
 • Poletna šola v naravi
 • Zimska šola v naravi
 • Športno srečanje s starši
 • Tabor za nadarjene
 • Minuta za zdravje
 • Obeležitev dneva brez avtomobila
 • Izvajanje ball-a-vis-x vaje za ravnotežje

3. Duševno zdravje

 • vrstniška mediacija
 • delavnice za izboljšanje razredne klime
 • sistematično uvajanje delavnic za učence nižjih razredov

3. Preventivno zdravstvo – zdravi zobje in preventivni zdravniški pregledi ter cepljenja

 • Tekmovanje
 • Mesečni obiski medicinske sestre
 • Predavanja za starše in učence
 • Redni sistematski pregledi in cepljenja

5. Obeležitev svetovnih dni vezanih na zdrav način življenja

6. Tekmovanja o znanju o sladkorni bolezni in prvi pomoči

7. Preprečevanje rabe alkohola, tobaka, drog

 • Slovesna zaobljuba: Ne bom prižgal cigarete!
 • Hvala, ne pijem

8. Ostali projekti

 • Varno s soncem
 • Urejanje šole in njene okolice – Zelena straža
 • Zbiralne akcije papirja, tonarjev, kartuš
 • Ločevanje odpadkov
 • Varčevanje z vodo (zapiranje pip)
 • Varčevanje z elektriko (ugašanje luči)
 • Urejanje šolskega vrta
Dostopnost