Skoči na glavno vsebino

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2019/2020.

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_19-20/Stanje201904081410.pdf

(Število obiskov: 81)
Dostopnost