Skoči na glavno vsebino

Splošno

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • individualno svetovanje staršem,
 • sodelovanje z učitelji, učenci, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • uvajanje novosti s pedagoško-psihološkega področja in pomoč pri drugih oblikah vzgojno izobraževalnega dela,
 • skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike,
 • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
 • vpis otrok v šolo,
 • poklicno svetovanje,
 • organizacija in/ali izvedba nekaterih roditeljskih sestankov,
 • socialno delo,
 • prizadevanje za spreminjanje psihosocialne klime na šoli,
 • raziskovalno delo: spremljanje in evalvacija prednostnih nalog,
 • pedagoško-psihološko in socialno ter analitično-raziskovalno spremljanje vzgojno izobraževalnega dela.

Starši učencev se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovor v prostorih šolske svetovalne službe v dopoldanskem času od 7.00 do 13.00 in v popoldanskem času med govorilnimi urami od 15.00 do 16.30.

Dostopnost