Skoči na glavno vsebino

Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Maja Božič   1. a
Dominika Jereb Skrt   2. a
Ingrid Erjavec   3. a
Andreja Filipič   4. a
Martin Mlakar   4. a (nadomešča)
Erika Kovač   4. b
Irma Š. Koštrica   5. a
Vida M. Peternel   5. b
Vanda Trošt   6. a, SLJ, knjižničarka
Janja Grošelj   6. b, ŠPO, PB
Ana S. Božič   7. a, TJA, OBS
Urška L. Ubajiogu   8. a, TJA, NI2, NI3
Darja Červ   8. b, TIT, FIZ, OGL, NTE 
Marko Fink   9. a, ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Andreja Tušar   9. b, MAT
Alenka Čopič   drugi učitelj v 1. a, JV
Nives Kovač   DKE, PB
Marina Bizjak   GUM, pevski zbor
Nataša Hvala   SLJ
Andreja Jereb   MAT, pomočnica ravnateljice
Živa Čuk Ćoralić   GOS, SPH, PB, organizator šolske prehrane
Urša Spitzer   šolska svetovalna služba
Eva Mužina   NAR, KEM, BIO
Irma Sedej   NRA, MME, ROM, UBE, računalničarka
Brigita Šepec   ZGO, GEO
Špela Virag   PB
Mojca M. Vnuk   LUM
Tanja Košir   TJA, N1A, PB, TJA Ledine, PB Ledine
Vesna Šinkec   DSP
Ana Menard   DSP
Mateja M. Poljanšek   DSP
Damjana Vončina   PB
Radko Vehar   1., 2. r. Ledine
Tjaša Gnezda   3. r. Ledine, PB Ledine, pevski zbor Ledine
Deja Čuk Hadalin   4., 5. r. Ledine, PB Ledine
Maja Vegelj   4., 5. r. Ledine, NŠP, JV,  knjižničarka
Ivica Šemrov   SLJ 3. r., JV

Dostopnost