Skoči na glavno vsebino

Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Maja Božič   1. a
Dominika J. Skrt   2. a
Ingrid Erjavec   3. a
Erika Kovač   4. a
Vida M. Peternel   5. a
Irma Š. Koštrica   5. b
Andreja Tušar   6. a, MAT
Ana S. Božič   6. b, TJA, KGU
Vanda Trošt   7. a, SLJ, knjižničarka
Janja Grošelj   7. b, ŠPO, PB
Nataša Hvala   8. a, SLJ
Urška L. Ubajiogu   9. a, TJA, NI3
Darja Červ   9. b, TIT, FIZ, OGL, NTE 
Marina Bizjak   GUM, pevski zbor
Andrej Bončina   GEO, ZGO
Alenka Čopič   drugi učitelj v 1. a, JV, PB
Živa Č. Ćoralić   DKE, PB, LS II, LS III, LUM
Deja Č. Hadalin   šolska svetovalna služba
Marko Fink   ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Eva G. Koler   DSP
Andreja Jereb   MAT, pomočnica ravnateljice
Tanja Košir   TJA, N1A, PB, TJA Ledine, PZ Ledine, PB Ledine
Ana Menard   DSP
Mateja M. Poljanšek   DSP
Eva Mužina   NAR, KEM, BIO
Irma Sedej   NRA, MME, ROM, UBE, PB, računalničarka
Špela Virag   PB
Mojca M. Vnuk   LUM
Damjana Vončina   GOS, SPH, NPH, PB, organizator šolske prehrane, laborant
Radko Vehar   1., 2. r. Ledine
Tjaša Gnezda   3., 4. r. Ledine
Andreja Filipič   5. r. Ledine, JV
Manca Prezelj   5. r. Ledine, JV (nadomešča)
Ivica Šemrov   Drugi učitelj v 1., 2. r. Ledine
Maja Vegelj   3., 4., 5. r. Ledine, JV, NŠP, knjižničarka
Petra Krmelj Stržinar   PB Ledine

Dostopnost