Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Tanja Čuk 1. a
Romana Filipič 2. a
Lali Vehar 3. a
Ingrid Erjavec 3. b
Erika Kovač 4. a
Andreja Filipič 4. b
Irma Š. Koštrica 5. a
Vida M. Peternel 5. b
Ana S. Božič 6. a, TJA, ŽUU
Urška L. Ubajiogu 7. a, TJA, NI1, NI2, NIV
Darja Červ 7. b, TIT, FIZ, OGL, NTE 
Marko Fink 8. a, ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Andreja Tušar 8. b MAT
Janja Grošelj 9. a, ŠPO, PB
Alenka Čopič drugi učitelj v 1. a, JV, PB
Živa Čuk PB
Marina Bizjak GUM, pevski zbor
Nataša Hvala SLJ
Andreja Jereb MAT
Tanja Košir TJA, N1A, TJA Ledine, PB Ledine, GUM 2
Tanja Marinac GOS, PB, organizator šolske prehrane
Urša Mulej šolska svetovalna služba, DSP
Eva Mužina KEM, BIO, NAR, POK, pevski zbor
Irma Sedej ROID, NRA, MME, ROM, UBE, PB, računalničar
Jasna Škerget ZGO, GEO, DKE
Vanda Trošt SLJ, DKE, knjižničarka
Špela Virag PB
Mojca M. Vnuk LUM
Eva Grahonja DSP
Barbara Koren DSP
Mateja M. Poljanšek DSP
Tina Uršič DSP, PB
Damjana Vončina DSP
Radko Vehar 1. 2. r. Ledine
Petra Krmelj 3., 4., 5. r. Ledine, JV, PB Ledine
Maja Vegelj 3., 4., 5. r. Ledine, PZ, knjižnica
Ivica Šemrov SLJ 3. r., JV

Dostopnost