Razredniki in učitelji

UČITELJ
 
RAZREDNIK/POUČUJE
Tanja Čuk 1. a
Andreja Filipič 2. a
Romana Filipič 2. b
Lali Vehar 3. a
Ingrid Erjavec 3. b
Erika Kovač 4. a
Irma Štravs Koštrica 5. a
Radko Vehar 5. b
Ana Sever Božič 6. a, TJA, OBS
Marko Fink 6. b, ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP, PB
Darja Červ 7. a, TIT, FIZ, GOS, OGL, NTE
Jasna Škerget 8. a, ZGO, GEO, DKE, PB
Nataša Hvala 9. a, SLJ
Alenka Čopič drugi učitelj v 1. r., JV
Janja Grošelj ŠPO, PB
Andreja Jereb MAT
Eva Lahajnar KEM, BIO, NAR, POK, pevski zbor
Urška Lahajnar Ubajiogu TJA, NI2, TJA Ledine, PB Ledine
Vida Makuc Peternel GUM, SPO, organizator šolske prehrane
Marjeta Rutar GUM
Veronika Rutar TJA, N1A, TJA Ledine, PB
Irma Sedej UBE, MME, ROM, NRA, PB, računalnikar
Vanda Trošt SLJ, knjižničarka
Andreja Tušar MAT, PB
Virag Špela PB
Mojca M. Vnuk LUM
Urška Taljat Barbič šolska svetovalna služba, DSP
Mateja Mlinar Poljanšek DSP, DSP Ledine
Urša Mulej DSP, DSP Ledine
Ana Miholić DSP
Tina Uršič DSP, PB
Mangala Serčič DSP
Maja Vegelj 1., 2. r., JV, pevski zbor, knjižnica Ledine
Ivica Šemrov 1., 2. r., JV Ledine
Silva Boštjančič 3., 4., 5. r. Ledine
Petra Krmelj 3., 4., 5. r., PB Ledine

Dostopnost