Prijava/odjava posameznega obroka

Posamezni obrok prijavite oziroma odjavite med 6.30 in 8.00 uro za naslednji dan.

Kosilo je možno prijaviti/odjaviti tudi za isti dan.  Odjava malice za isti dan ni mogoča, razen za učenca s subvencionirano malico v primeru bolezni ali izrednih okoliščin, vendar samo za 1. dan. Za vsak nadaljnji neodjavljen obrok morate plačati njegovo celotno ceno. Učencu, ki je odsoten zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, obrok odjavi šola.

Uporabite:

Navedite:

  • ime, priimek in razred učenca,
  • obrok, ki ga prijavljate/odjavljate,
  • od kdaj naprej prijavljate/odjavljate obrok,
  • svoje ime in priimek.
Dostopnost