Skoči na glavno vsebino

Spletne strani in telefoni za pomoč otrokom in odraslim

Nacionalni program MIRA nudi seznam prvih virov pomoči v duševni stiski:

Če je stiska zelo huda, lahko pomoč poiščete:

ODRASLI:

 • pri izbranem osebnem zdravniku;
 • v regionalnem Centru za duševno zdravje odraslih
 • v obstoječih službah ki obravnavajo nujna in krizna stanja (nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice):
  • Ljubljana: Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45uro), Njegoševa 4, 01 475 06 85)
  • Ljubljana: Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Grablovičeva ulica 44a, 01 587 49 00
  • Idrija: Urgentna psihiatrična ambulanta (24ur na dan, vse dni v letu; Pot sv. Antona 49, 05 37 34 400.

OTROCI IN MLADOSTNIKI:

  • Ljubljana: za otroke do leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01 522 37 00
  • Ljubljana: za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva ulica 44b, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30
  • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 02 321 10 00
 • izven delovnega časa v dežurni pedopsihiatrični službi na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva ulica 44b.

DODATNI VIRI POMOČI V DUŠEVNI STISKI
Lahko se obrnete na strokovnjake s področja duševnega zdravja v centrih za duševno zdravje in v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja oziroma na dodatne vire pomoči v duševni stiski, predstavljene spodaj.

SVETOVALEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih in vzgojnih zavodih so na voljo svetovalni delavci in delavke. V duševnih stiskah se tako otroci, dijaki in starši lahko obrnemo na svetovalno službo ali učitelja oziroma učiteljico.

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI

 • Psihološka pomoč prizadetim v naravni nesreči in njihovim bližnjim:
  • Društvo psihologov Slovenije. Telefon za psihološko oporo ob poplavah: 080 30 64 (vse dni v tednu med 16. in 22. uro). Klic je brezplačen.
 • Ostali telefoni za pomoč v duševni stiski:
  • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
  • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
  • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

POSVET
Za prvi obisk za brezplačno psihološko svetovanje v svetovalnicah Posvet je na voljo številka 031 704 707 (vsak delavnik med 8. in 20. uro). Več informacij najdete na spletni strani www.posvet.org.

 • Lokacije svetovalnic za odrasle: Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Nove mesto, Portorož, Postojna, Sevnica, Slovenj Gradec, Tolmin, Velenje, Zagorje ob Savi (naročanje na tel.št.: 031-704-707, vsak delovni dan med 8. in 20. uro) in Celje, Laško, Mozirje (naročanje na tel.št.: 031-778-772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00)
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let: Idrija, Ljubljana, Kranj, Portorož, Slovenij Gradec, Zagorje ob Savi (naročanje na tel.št. 031-704-707, vsak delovni dan med 8. in 20. uro) in Celje (naročanje na tel.št.: 031-778-772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00).

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS zatočišče: 24 ur/dan: 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).
 • Svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si.

TELEFONSKO SVETOVANJE ZA ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI ALI V INTIMNOPARTNERSKEM ODNOSU (Društvo za nenasilno komunikacijo)

 • Vsak dan od 8. do 16. ure, na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP).

ZDRUŽENJE Za-MOČ
Naše telefonske številke 080 28 80 in 041 20 49 49 (Ljubljana in dežurni telefon 24/7) oziroma 041 276 434 (Maribor), so namenjene za informativne, svetovalne in zaupne pogovore s svetovalkami za žrtve spolnega nasilja in drugih oblik nasilja. 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MOSTE-POLJE
Vključitev v razbremenilni razgovor ali psihosocialno svetovanje na voljo na številki 01 544 30 43 – (splošna številka) in na elektronski pošti  info@zpmmoste.net.

SOČUTNI TELEFON SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC
Razbremenilni pogovori ljudem, ki se soočajo s stiskami ob umiranju bližnje osebe in žalovanju:

  • spremljanje umirajočih: 051 426 578,
  • podpora žalujočim: 051 419 558.

INTERNET KOT PODPORNI MEDIJ OB DUŠEVNI STISKI

 • #tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net.
 • Med.Over.Net – spletni portal na temo zdravja, duševnega zdravja in drugih področjih www.med.over.net.
 • NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si.
 • Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo www.zivziv.si.
 • Društvo SOS – online podporna skupina in druge oblike pomoči.
 • OMRA – inovativen program, v katerem boste pridobili odgovore na številna vprašanja o motnjah, povezanih s stresom in o motnjah razpoloženja, kamor spadajo tudi depresija, anksiozne motnje in bipolarna motnja razpoloženja. Program je namenjen tako tistim, ki se soočajo s težavami, kot njihovim svojcem ter širši zainteresirani, tudi strokovni javnosti. Več na: https://www.omra.si/.

SEZNAM SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Osebe, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in so vključene v obravnavo v okviru nevladnih organizacij, lahko informacije/svetovanje dobijo na spodaj navedenih telefonskih številkah. Za te osebe so številke dosegljive ves čas oziroma ob navedenih urah.

DRUŠTVO ŠENT
Ljubljana: 01 230 78 41, od 9.00 do 15.00
Koper: 05 662 14 84, od 9.00 do 15.00
Novo mesto: 07 373 76 80, od 8.00 do 14.00
Kranj: 04 236 90 20, od 7.30 do 14.30
Radovljica: 04 530 30 10, od 8.00 do 14.00
Škofja Loka: 04 518 37 30, od 9.00 do 15.00
Maribor: 02 320 26 91, od 7.00 do 13.00
Celje: 03 428 88 91, od 7.30 do 14.30
Trbovlje: 03 564 24 70, od 8.00 do 14.00
Ajdovščina: 05 364 38 50, od 9.30 do 15.30
Metlika: 07 369 24 71
Nova Gorica: 05/ 330 96 00, od 7.30 do 15.30

DRUŠTVO OZARA
02 33 00 444
01 24 45 120
info@ozara.org
www.ozara.org

DRUŠTVO VEZI
031 649 288
051 623 093
info@drustvovezi.org
www.drustvovezi.org

DRUŠTVO ALTRA
041 431 184
01 54 25 562
info@altra.si
www.altra.si/sl

Pozor – storitve svetovanja so neplačljive, impulzi, uporabljeni za telefonski pogovor, pa se pri nekaterih izvajalcih obračunavajo.

OSTALE UPORABNE POVEZAVE:

Še več virov pomoči najdete na zadnjih straneh publikacije Kam in kako po pomoč v duševni stiski.

 

 

Dostopnost