Skoči na glavno vsebino

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

S šolskim letom 2017/18 se je v izobraževalne ustanove uvedel nov ukrep skupne kmetijske politike, ki predstavlja pomoč pri oskrbi s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki.

V »šolski shemi« se skozi celo šolsko leto učencem razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. »Šolska shema« vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v »šolski shemi« je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije. Stroške nabave šoli po vloženem zahtevku in ob izkazanih zahtevanih dokazilih povrne Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Dostopnost