Skoči na glavno vsebino

Podružnična osnovna šola Ledine

Osnovno šolo so v Ledinah na pobudo predstavnikov ledinske župnije zgradili že leta 1883. Od takrat poteka šolski proces v najrazličnejših oblikah, ki so se prilagajale številnim oviram, ki sta jih s seboj prinesli prva in druga svetovna vojna; nemalo preprek pa je šola v Ledinah premagala tudi na račun svoje odročnosti, hudih zim in neprehodnih poti. Številne prekinitve in prilagajanja učnega procesa pa so narekovale tudi epidemiološke razmere, ki so se v skoraj stoletju in pol delovanja, pogosto in hitro spreminjale.

Življenje v vasi Ledine se je v času, odkar tu deluje šola, močno spremenilo. Z njim se je seveda spremenilo tudi življenje, ki ga na šoli živijo učiteljice in učitelji, pa tudi učenke in učenci. Kar pa se ni spremenilo pa je to, kako povezana je šola s krajem in njegovimi prebivalci in to, kar šola in krajani drug drugemu nudijo. Od tega, da so učitelji in učiteljice nekoč živeli od dobrote, radodarnosti in naklonjenosti okoliških družin, do tega, da starši danes s svojimi prispevki in skrbjo za vzdrževanje prostorov, v katerih poteka pedagoški proces, še vedno aktivno sodelujejo in prispevajo k razvoju šole in njenih dejavnosti. Šola v Ledinah pa poleg svojega osnovnega poslanstva, ki je izobraževanje posameznikov in vzgoja za odgovorno in samostojno življenje, preko tesne povezanosti z lokalnim okoljem, otrokom privzgaja tudi pozitivno pripadnost kraju in čut za bivanje v manjših skupnostih ter tako posredno vpliva na poseljenost in razvoj podeželja.

Poleg tega, šolsko dogajanje skrbi tudi za kulturni utrip Ledin in ustvarja priložnosti za sodelovanja med različnimi društvi in posamezniki, ki delujejo v tem okolju. Naveze, ki jih ne gre prezreti, potekajo s Prostovoljnim gasilskim društvom Ledine, z Nogometnim klubom Ledine in s Čipkarsko šolo Idrija. Naštete organizacije skrbijo za občasno bogatitev in popestritev pouka, otrokom pa sicer redno nudijo številne interesne in popoldanske dejavnosti. Zaradi manjšega števila učencev, ki obiskujejo podružnično šolo, so socializacijske vezi med njimi ter med njimi in učitelji močnejše, kar pomembno prispeva k vzdrževanju spodbudnega in inkluzivnega okolja za razvoj. Kombinirani oddelki spodbujajo samostojno delo učencev, krepijo pa tudi čut za sočloveka in nudijo priložnosti za medvrstniško podporo in pomoč. Ker običajno vsi učenci in učenke sodelujejo pri vseh raznovrstnih aktivnostih – od kulturnih prireditev do naravoslovnih in tehniških dejavnosti ter dejavnosti, usmerjenih v skrb za okolje – podružnična šola Ledine nudi tudi priložnost za raziskovanje in udejstvovanje prav na vseh področjih razvoja.

Osnovnošolsko izobraževanje na Podružnični osnovni šoli Ledine poteka do 5. razreda, nato pa učenci izobraževanje na predmetni stopnji (od 6. do 9. razreda) nadaljujejo na centralni osnovni šoli v Spodnji Idriji.

Na sliki je Podružnična šola Ledine, ki jo je narisala učenka Natalija Kosmač.
Natalija Kosmač, 3. razred
Dostopnost