Zdrava šola

Naša šola tudi v tem šolskem letu sodeluje v evropskem projektu Zdrava šola.
V projektu sodelujejo učenci in učenke od prvega do devetega razreda ter njihovi učitelji in šolsko osebje.zdrava sola

Cilji Evropske mreže zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k zdravemu življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Trudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost izboljšati šolsko okolje.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Koordinator na šoli je Marko Fink.

Vir: spletna stran: http://www.ivz.si

Dostopnost