Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

7. 10. 2022 DAN POKLICEV v Mladinskem centru Idrija

20. in 21. 1. 2023  SEJEM INFORMATIVA na Gospodarskem razstavišču

februar 2023 Razpis za vpis na SŠ

17. 2. in 18. 2. 2023  INFORMATIVNA DNEVA

do 2. 3. 2023 PRIJAVA NA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI

med 10. in 20. 3. 2023 OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI

do 3. 4. 2023 PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK

do 24. 4. MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS

do 29. 5. OBVEŠČANJE KANDIDATOV O OMEJITVAH VPISOV 

AKTUALNE INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE

IZŠEL JE RAZPIS ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE IN RAZPIS ZA VPIS V DIJAŠKE DOMOVE.
Oba dokumenta si lahko preberete na spodnjih povezavah.

RAZPIS ZA VPIS NA SREDNJEŠOLSKE PROGRAME
Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij.doc (live.com)

RAZPIS ZA VPIS V DIJAŠKE DOMOVE
Priloga-VI-Razpis-za-sprejem-ucencev-in-dijakov-v-dijaske-domove.doc (live.com)

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

  • Prijava za vpis v srednjo šolo
  • Prijava za dijaški dom
  • Izjava za prenos prijave 
  • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo (.pdf)
  • Tabela za izračun točk (.xlsx)

PROGRAMI SREDNJE ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

  • Programi srednješolskega izobraževanja in možnosti nadaljevanja (.pdf)
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati s POKLICNO MATURO in predmetom iz splošne mature
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati SAMO s SPLOŠNO MATURO

ŠTIPENDIRANJE

KAM PO OSNOVNI ŠOLI

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Učenci spoznavajo različne poklice ter dejavnike poklicne odločitve. Seznanijo se z različnimi srednješolskimi programi in možnostmi nadaljevanja šolanja. Pridobijo informacije o samem poteku vpisa, posebnih pogojih za vpis, merilih za izbiro, dijaških domovih, štipendijah,… Sprotne informacije o vpisu, dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih in drugih aktivnostih so učencem 9. razredov tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski, internetni strani in pisni obliki. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z možnostmi v izobraževanju in svetu dela.

DRUGE POVEZAVE

Dostopnost