Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

AKTUALNE INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE

Pomembni datumi za vpis 2024/2025 (.pdf)

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 bo izšel januarja 2024. 

19. in 20. januar 2024 SEJEM INFORMATIVA na Gospodarskem razstavišču (https://www.informativa.si/)

16. in 17. februar 2024 INFORMATIVNA DNEVA

2. april 2024: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2024/2025

8. april 2024 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

18. april 2024: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2024/25 (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

23. april 2024 do 15. ure: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

  • Prijava za vpis v srednjo šolo
  • Prijava za dijaški dom
  • Izjava za prenos prijave 
  • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo (.pdf)
  • Tabela za izračun točk (.xlsx)

PROGRAMI SREDNJE ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

  • Programi srednješolskega izobraževanja in možnosti nadaljevanja (.pdf)
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati s POKLICNO MATURO in predmetom iz splošne mature
  • Študijski programi, na katere se je možno vpisati SAMO s SPLOŠNO MATURO

ŠTIPENDIRANJE

KAM PO OSNOVNI ŠOLI

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Učenci spoznavajo različne poklice ter dejavnike poklicne odločitve. Seznanijo se z različnimi srednješolskimi programi in možnostmi nadaljevanja šolanja. Pridobijo informacije o samem poteku vpisa, posebnih pogojih za vpis, merilih za izbiro, dijaških domovih, štipendijah,… Sprotne informacije o vpisu, dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih in drugih aktivnostih so učencem 9. razredov tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski, internetni strani in pisni obliki. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z možnostmi v izobraževanju in svetu dela.

DRUGE POVEZAVE

Dostopnost