Nacionalno preverjanje znanja

NPZ 2020/21

Šestošolci in devetošolci naše šole bodo letos opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz matematike, slovenskega jezika in angleškega jezika in sicer:

4. maja iz SLOVENSKEGA JEZIKA,

6. maja iz MATEMATIKE in

10. maja iz ANGLEŠKEGA JEZIKA.

Dodatne informacije lahko poiščete na naslovu:

https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

Na https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/   pa so na razpolago preizkusi prejšnjih let z rešitvami.

PILOTNO E – TESTIRANJE ( NPZ ) ZA 6. IN 9. RAZRED

  1. NAMEN: Učence seznaniti s programom Assessment Master, s katerim bodo reševali  NPZ v primeru šolanja      

                 na daljavo.

  1. ČAS IZVEDBE:

9. a

6. b

6. a

23. 3. 2021

25. 3. 2021

25. 3. 2021

1. in 2. šolska ura

1. in 2. šolska ura

4. in 5. šolska ura

  1. POTEK:
  • Razdelitev šifer učencem.
  • Seznanitev s programom.
  • Reševanje e–testa.
  1. OSTALO:
  • Video navodila so dostopna na povezavi ric.si in si jih lahko večkrat pogledate.
  • E-test lahko rešujete tudi popoldne, in sicer na isti dan, kot ga boste reševali v šoli, in sicer od 15.30 dalje. E-test najdete na strani ric.si. Za vstop v program potrebujete svojo šifro in geslo.

E-test za reševanje doma vsebuje tudi nalogo slušnega razumevanja pri tujem jeziku, ne vsebuje pa kratkega vprašalnika na koncu.

  • V primeru nejasnosti se obrnete na učiteljico Andrejo Jereb do 26. 3. 2021, do 7.40.

 

Dostopnost