Skoči na glavno vsebino

Otroci s posebnimi potrebami

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tej skupini otrok omogoča izobraževanje v redni osnovni šoli pod pogojem, da ti z dodatno strokovno pomočjo in prilagojenim programom dela dosegajo vsaj minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu.

Za učenca s posebnimi potrebami se na osnovi odločbe o usmeritvi izdela individualiziran program dela, kjer so natančneje opredeljena področja pomoči, cilji in prilagoditve. Individualiziran program dela oblikuje strokovna skupina, ki jo za posameznega učenca z odločbo o usmeritvi skliče ravnatelj šole. Pri pripravi in spremljanju individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka in po svojih zmožnostih tudi otrok sam. Strokovna skupina skrbi prav tako za realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa dela.

Več informacij o usmerjanju otrok

 

Dostopnost