Skoči na glavno vsebino

Obvestilo

Obveščamo vas, da je potrebno zaradi prenosa podračunov proračunskih uporabnikov enotnega zakladniškega podračuna Občine Idrija v enotni zakladniški podračun države, na dan 01.04.2021 pri poslovanju upoštevati naslednje spremembe:

Naziv proračunskega uporabnika Stari podračun Novi podračun
Osnovna šola Spodnja Idrija SI 56 0123 6603 0652 440 SI 56 0110 0600 8338 434

V primeru zapadlih obveznosti do Osnovne šola Spodnja Idrija, le te od 01.04.2021 dalje nakažete na nov podračun Osnovne šola Spodnja Idrija.

(Število obiskov: 71)
Dostopnost