Skoči na glavno vsebino
Šolski sklad OŠ Spodnja Idrija je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole. Poleg sprejemanja letnega programa dela, odločanja o finančnih poslih in upravljanja s sredstvi sklada, skrbimo tudi za promocijo sklada ter organizacijo dobrodelnih prireditev.

Zavedamo se, da šolski sklad predstavlja pomemben vir denarja, ki ga šola namenja za izboljšanje kakovosti pouka. S tem se trudimo izboljšati pogoje za izobraževanje otrok, nabavo šolskih potrebščin, izpeljavo dnevov dejavnosti ipd. Prav tako s pomočjo šolskega sklada pomagamo mnogim družinam v stiski in omogočamo vsem otrokom, da se lahko udeležujejo taborov, smučarskega tečaja in šole v naravi. Skupaj se trudimo, da bi imeli vsi naši učenci optimalne pogoje za uspeh in osebnostno rast. 
 
Letos nam je skupaj že uspelo izpeljati Miklavžev sejem in dobrodelno tombolo. Vsem se zahvaljujemo za pomoč, zbrana sredstva in donacije. Brez vas, bi tudi sklad težje deloval. Iz srca hvala!
 

V kolikor se kot davčni zavezanec še niste odločili, komu bi namenili odstotek dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini, lahko letos namenite 0,3% dohodnine Šolskemu skladu OŠ Spodnja Idrija. To lahko storite kar z elektronsko oddajo obrazca.

UO Šolskega sklada OŠ Spodnja Idrija
(Število obiskov: 57)
Dostopnost