Načrtovane dejavnosti

1. Zdrava prehrana

 • Tradicionalen slovenski zajtrk
 • Shema šolskega sadja
 • Kotiček za jabolko
 • Spodbujanje pitja vode
 • Razvijanje odgovornega odnosa do hrane kot dobrine
 • Predavanje o zdravi prehrani za otroke-športnike za starše in učence v organizaciji Občine Idrija in Zdravstvenega doma,

2. Športne aktivnosti

 • Šolska športna tekmovanja
 • Plavalni tečaji
 • Poletna šola v naravi
 • Zimska šola v naravi
 • Športno srečanje s starši
 • Tabor za nadarjene

3. Preventivno zdravstvo-zdravi zobje

 • Tekmovanje
 • Mesečni obiski medicinske sestre
 • Predavanja za starše in učence

4. Preventivni zdravniški pregledi in cepljenja

 • Redni sistematski pregledi in cepljenja

5. Obeležitev svetovnih dni vezanih na zdrav način življenja

6. Tekmovanja o znanju o sladkorni bolezni in prvi pomoči

7. Preprečevanje rabe alkohola, tobaka, drog

 • Slovesna zaobljuba: Ne bom prižgal cigarete!
 • Hvala, ne pijem

8. Otroški parlament

 • Odraščanje

9. Eko-zdrava šola

 • Varno s soncem
 • Urejanje šole in njene okolice–Zelena straža
 • Zbiralne akcije papirja, tonarjev, kartuš
 • Ločevanje odpadkov
 • Varčevanje z vodo (zapiranje pip)
 • Varčevanje z elektriko (ugašanje luči)

10. Družbeno koristno delo

 • Dobrodelni koncert
 • Zbiranje zamaškov in drugih stvari v humanitarne namene
 • Sodelovanje s turističnim društvom (projekt Mladi krajan)

11. Ostali projekti

 • Unesco-S športom za kulturo miru
Dostopnost